Vahdinvaihto Käpyniemessä 16.8.2019 

 

 


Sää suosi vahdinvaihtoa. Past presidentti Pentti Pajala luovuttaa nuijan tulevan kauden presidentille Pekka Hannulalle. Oikealla edellisen kauden rahastonhoitaja Ari Autio ja  sihteeri Jukka Joensuu. Vasemmalla tulevan kauden sihteeri Kai Hannulabacka. Kuva Erkki Åkerman

Presidentti Pekka Hannula keroo tulevan kauden suunnitelmista lions perheelle.  Kuva EÅ.